İkamet İzinleri
İkamet İzinleri

İkamet İzinleri

 

Oturma İzni (İkamet İzni) Nedir?

Oturma izni, uluslararası hukukun bir getirisi olarak karşımıza çıkar. Bu getiri, aynı zamanda kamu sağlığını ve düzenini korumak, ortaya çıkabilecek olumsuz durumları engellemek ve ülkede ikamet eden yabancıları tespit ve kontrol edebilmek için ülke çıkarları adına önem arz eder.

 

Oturma izni, Türkiye’de 90 günden fazla kalacak olan her yabancı uyruklu kişi için alınması gereken bir izin sistemidir. İkamet izninin alınması ile birlikte 6 ay içerisinde bu izin kullanılmadığı takdirde oturma izni iptali gündeme gelecek ve geçerliliği kalmayacaktır. İkamet izni ile ilgili kanuni düzenlemeler Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri ile İlgili Kanun’da yer bulmuştur.

 

Bu izinden muaf yabancı uyruklu kişiler hariç olmak üzere yabancı uyruklu kişilerin vize sürelerini kapsamayan sürelerde Türkiye’de bulunma gereklilikleri için oturma izni almaları zorunludur. Türkiye’de bulunma gerekliliklerine göre ikamet izinleri farklı çeşitlere ayrılmaktadır: Kısa dönem, uzun dönem, aile, öğrenci, insani ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet izni. Bu türlerden hangisinin yabancı uyruklu kişi için uygun olduğunun belirlenmesi ile birlikte oturma izni başvuru yapılabilir.

 

 

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014