Yangın Sigortası
Yangın Sigortası

Yangın Sigortası

 

Yangın sigortası özel ve ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı kendiliğinden meydana gelen yangın yıldırım infilak ve bunlardan kaynaklanan buhar hararet duman gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı teminat altına alan sigortadır. Söz konusu binada çıkacak yangın ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu anlamda binada meydana gelen hasar yangın sigortası ile karşılanabilmektedir. Bunun dışında meydana gelen yangını söndürmek oluşan ya da oluşabilecek muhtemel hasarı azaltmak amacıyla su ve kimyevi madde ile yapılan müdahale bunun yanında oluşan fiziki hasarlarda kapsam altına alan sigortadır.

 

Grev lokavt kargaşalık halk hareketleri kötü niyetli hareketler terör bu sigorta için kapsam dışıdır. Deprem ve yanardağ püskürmesi fırtına kar ağırlığı sel veya su baskını yer kayması dahiliye su ve kara hava ve Deniz taşıtlarının sigortalı kıymeti çarpması gibi durumlar bu sigortaya dahil edilebilir. Bunların yanında yukarıda sayılanların neden olacağı fiziki hasara bağlı ortaya çıkan enkaz kaldırma masrafı kira kaybı ve yangın infilak mali sorumluluğu da yine bu sigorta kapsamında temin edilebilmektedir. Yangın sigortasında kullanılan bina değeri terimi söz konusu sigortalı olan binanın yeniden inşası halinde oluşacak maliyeti anlatmaktadır. Bu maliyet hesaplanırken arsa değeri binanın bulunduğu bölgeye göre oluşan değeri almamaktadır. Yapı tipi ve kullanılan malzeme baz alınarak hesaplanmaktadır.Bu sigortada ek olarak alınamayacak teminatlar vardır nedir bunlar? Örneğin ; savaş iç savaş ihtilal İsyan ayaklanma ve bunların getirdiği askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar nükleer yakıttan meydana gelen zararlar gibi durumlar teminat dışındadır

 

Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen söz konusu menfaatin, hasara uğradığı andaki değerinden düşük olması durumunda, menfaatin bir kısmının zarara uğraması halinde sigortacı, aksine sözleşme bulunmadıkça sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı neden ibaretse zararın o kadarından sorumludur.

 

Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin değerini aşarsa sigortanın bu değeri aşan kısmı geçersizdir. Sigorta süresi içinde haberdar olan sigortacı bu durumu sigorta ettirene ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin bu aşkın bedele ait kısmını indirir ve fazlasını sigorta ettirene iade eder

 

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014