Dask
Dask

Dask

 

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

 

DASK devlet tarafından zorunlu kılınan bir sigorta iken konut sigortası isteğe bağlı olarak yapılan, ek teminatları kapsayan bir sigorta türüdür.

 

Bunun dışında DASK teminatlarının belli bir limiti vardır. Depremden kaynaklanan hasar bu limiti aştığında konut sigortası yaptırmışsanız mali olarak kayba uğramazsınız.

 

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrasında gündeme getirdiği zorunlu deprem sigortası, deprem nedeniyle meydana gelecek hasarları teminat almayı amaçlar. Depremden sonra meydana gelebilecek yangın, yer kayması, infilak gibi durumlardan kaynaklanan maddi zararları poliçede belirtilen limitler ölçüsünde nakit olarak karşılar.

 

DASK sigortası ile devlet, deprem nedeniyle oluşabilecek mali hasarlar için fon oluşturur, güvenli yapılaşmayı teşvik eder.

 

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014